Verschillende normen en waarden

Zoals gezegd bestaan er vele normen en waarden, mede afhankelijk van de samenleving waarin iemand leeft.
Hieronder 10 voorbeelden waar duidelijk wordt dat bepaald gedrag door de een heel anders opgevat kan worden dan door de ander.

Hoe normen en waarden anders worden uitgelegd

 1. Iemand in de ogen aankijken
  In Nederland vinden wij het van respect getuigen als we iemand aankijken die met ons praat, terwijl in andere culturen dat als onbeleefd gezien wordt. Zeker als je in gesprek bent met ouderen, kan dat als onbeleefd worden uitgelegd. Dit geldt onder meer in Surinaamse en Marokkaanse kringen.
 2. Geen mes op tafel
  Wij vinden het vanzelfsprekend dat we met mes en vork eten, maar in veel Aziatische landen gebruikt men geen mes aan tafel. Het mes is iets dat alleen gebruikt wordt om mee te doden of verwonden.
 3. Eten met je rechterhand
  Wij eten dan wel met mes en vork, maar in veel Arabische landen wordt veelal met de hand gegeten. Hiervoor gebruikt men alleen de rechterhand, want de linkerhand wordt als onrein gezien, omdat die dient voor na het toiletbezoek.
 4. Boeren na het eten
  Dat vinden wij onbeleefd, maar in China wordt dit helemaal niet als onbeleefd gezien, integendeel!
 5. Assertief of onbeleefd
  Wat wij als assertief benoemen, bijvoorbeeld duidelijk en onomwonden je mening ventileren, wordt in andere culturen, bijvoorbeeld in de Caraïben, al snel als onbeleefd of vrijpostig gezien.
 6. Ober roepen
  Als wij de aandacht van de ober willen in een restaurant, dan steken wij onze wijsvinger in de lucht. In veel Aziatische landen is dit de manier om je hond te wenken.
 7. Je stem verheffen
  Als wij het ergens niet mee eens zijn, willen we dat vaak graag uiten. En als dat uitmondt in boos worden en / of je stem verheffen, kan dat gebeuren. In bijvoorbeeld Aziatische landen wordt dit gezien als gezichtsverlies en zal je dus in het openbaar niet snel meemaken.
 8. Afspraken
  Wij, in de westerse landen, zijn gewend om punctueel te zijn en vinden het van disrespect getuigen als de ander steeds te laat is. In vele andere culturen kijkt men niet zo nauw en is het dus ook geen kwestie van wel of geen respect.
 9. Korte broeken
  In nogal wat landen in de wereld dien je, zeker als vrouw geen korte broek of rok te dragen. Zouden wij in Nederland alleen maar jammer vinden, maar bijvoorbeeld in India of Arabische landen kun je dat dus beter laten.
 10. Gezellig mee eten
  Waar in Nederland vooral verwacht wordt dat je rond etenstijd gewoon weer huiswaarts gaat, wordt in vele andere culturen verwacht dat je een hapje mee-eet.