Normen en waarden

Normen en waarden, het is een veelgebezigde term tegenwoordig. Het lijkt als fundament te dienen van onze samenleving, maar feit is dat een ieder er andere normen en waarden op na houdt. Want naast de maatschappelijk geaccepteerde waarden, heeft het namelijk ook te maken met wat je persoonlijk belangrijk vindt. En dat kan wel eens botsen.

Normen en waarden verschillen per generatie

Het is dus niet vreemd dat bijvoorbeeld mensen uit eerdere generaties er geheel andere normen en waarden op na houden. Zo sprak je vroeger je ouders aan met “u”, terwijl dat vandaag de dag veel minder voorkomt. De oudere generatie zal dit wellicht vinden getuigen van minder respect, terwijl dit voor de huidige generatie totaal geen issue is en dus ook niet als respectloos wordt ervaren. Verschillende tijden, verschillende normen en verschillende waarden.

Normen en waarden verschillen per cultuur

En ook bij mensen uit verschillende religies en culturen kan dit spelen.
Zo kan het bijvoorbeeld als niet beleefd worden ervaren als je aan Marokkaanse mensen per brief je excuses ergens voor aanbiedt. Hoe correct en goed bedoeld ook vanuit “ons” perspectief, maar door een anders geldende norm wordt veel meer waarde gehecht aan een persoonlijk excuus in plaats van eentje die geschreven is, wat dus kan worden uitgelegd als onbeleefd of zelfs als beledigend.

Misverstanden door verschillende normen en waarden

Who is right and who is wrong? Niemand natuurlijk, al hebben wij (en waarschijnlijk ook de mensen uit andere culturen) de neiging de eigen normen en waarden als de enige juiste te bestempelen. Dit is helaas een misvatting, te kort door de bocht en veelal gebaseerd op onwetendheid en kortzichtigheid. Door dit beperkte inzicht is het voor velen lastig begrip op te brengen voor en tolerantie te betrachten ten opzichte van andere gewoonten.
Het valt te begrijpen dat op deze manier eenvoudig misverstanden en conflicten ontstaan.

Als dus begrepen wordt dat bepaalde zaken anders gaan als gevolg van verschillend geldende normen en waarden, kan vanuit dit begrip respect en tolerantie ontstaan. Zonder dit begrip blijft het moeilijk, je communiceert dan op twee verschillende golflengtes. Beide partijen kunnen dan heel gemakkelijk onbedoeld een gevoel van onbegrip of disrespect ervaren.

Persoonlijke normen en waarden

Welke normen en waarden voor iemand gelden is dus onder meer afhankelijk van de samenleving waarin die persoon opgroeit. Wat worden als belangrijke waarden gezien en waaraan dien je je dus volgens geschreven en ongeschreven regels aan te houden.

Daarnaast is wat je gedurende je hele leven meemaakt en wat je wordt meegegeven van invloed. Het begint bij je ouders, vervolgens school, vriendjes, etc. Op zo’n manier vormt zich je eigen pakketje met jouw persoonlijke normen en waarden.

Er bestaat dus niet zoiets als één alomvattend, universeel en voor iedereen geldend pakketje normen en waarden. We zijn allemaal verschillend, denken anders en groeien op met andere gewoontes en idealen.

Natuurlijk zijn er wel waarden die wereldwijd gelden, zoals bijvoorbeeld vrede, geluk en veiligheid. Dat is wat iedereen wel als belangrijk beschouwd. Maar in iedere samenleving gelden nog veel meer waarden en de bijbehorende normen kunnen op allerlei manieren verschillen.